Michał Rutkowski Nauka języków

O AUTORZE

Michał Rutkowski – przedsiębiorca, poliglota i pasjonat uczenia się.
W trakcie studiów prowadził badania nt. skutecznej nauki. Z wyróżnieniem otrzymał tytuł magistra zrównoważonego rozwoju. Dzięki rodzinie włada językiem polskim, dzięki edukacji formalnej angielskim, a hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego, portugalskiego i francuskiego nauczył się sam. Od 2023 roku doktorant lingwistyki na Uniwersytecie w Santiago de Compostela.

Pracę jako edukator podjął po raz pierwszy w 2012 roku, zaczynając od zajęć indywidualnych z młodzieżą. Od tamtej pory rozszerzył ofertę o zajęcia grupowe oraz tzw. coaching językowy dla firm. Od 2018 roku zajmuje się tłumaczeniami biznesowymi i naukowymi w języku angielskim, hiszpańskim i niemieckim. Równolegle rozpoczął działania w zakresie consultingu językowego, pomagając mikro- i małym przedsiębiorstwom otworzyć swoje działania na rynki zagraniczne.

W latach 2015-2020 działacz współpracujący z organizacjami pozarządowymi związanymi z rozwojem i mobilnością młodzieży, a także zrównoważonym rozwojem.

Autor książki „Skuteczna nauka języków dla każdego” (2022), w której łączy praktykę wieloletniej nauki (oraz nauczania) języków obcych z wnioskami płynącymi z badań nad efektywnymi strategiami i metodami nauki, które opisał w pracy naukowej „High-quality education as a challenge to sustainable development. Theories and good practices” (2021). Współautor modelu zrównoważonej edukacji opisanego w artykule “Learning about learning as an essential element of high-quality education” (2022). Możesz pobrać je tutaj.